In English


Start    Om Laserimage AB    Lasersystem    Lasershow    Galleri    Nyheter    Kontakt   
   Start > Lasersystem > Lasersäkerhet
  Lasersäkerhet
Start
Om Laserimage AB
Lasersystem
Våra lasersystem
Pangolin & Dreamlaser controller
Turnésystem
Lasertillbehör / Rökmaskiner
Försäljning av lasersystem
Lasersäkerhet
Information om laser
Lasershow
Galleri
Nyheter
Kontakt

Lasersäkerhet
De lasrar vi använder oss av är alla i laserklasserna 3B samt 4 (för mer information om laserklasser besök klicka här). För att använda klass 3B samt klass 4 lasrar i Sverige på publika evenemang krävs tillstånd från SSM samt att man följer uppsatta föreskrifter. Utomlands finns många nationella motsvarigheter till SSM och den internationella organisationen ILDA har satt upp internationella riktlinjer som seriösa laseranvändare ska följa.

Då vi levererar laserteknik har vi alltid tillstånd för att använda laser. Tekniker från oss riggar laserutrustningen och programmerar den så att alla regler efterföljs. För utomhusshower samt som service för gästande laserföretag har vi även ILDA godkända Laser Safety Officers som kan göra beräkningar, mätningar på laserstrålning samt sköta all kontakt med berörda myndigheter. En lasershow från Laserimage är aldrig farlig för publiken.

SSM_1.gifFöreskrifter för användning av lasrar
Strålsäkerhetsmyndigheten (tidigare Statens strålskyddsinstitut SSI) har utarbetat föreskrifter i Sverige som utövare av lasershower samt ägare av lasersystem måste följa.

För mer information besök http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se
För information om laserregler i Finland besök http://www.http://www.stuk.fi

SSMFS-2012-4.pdf Föreskrifterna från SSM kan du läsa i deras PDF till vänster.

ILDA-blue-logo-with-MEMBER_75w_2.gifILDA
Laserimage är sedan år 2000 medlem av ILDA. En världsomspännande organisation där världens ledande utövare av lasershower är medlemmar. Ilda arbetar ständigt för att deras medlemmar uppfyller deras höga kvalitets och säkerhetskrav.

För mer info besök http://www.laserist.org


COPYRIGHT © Laserimage 2018 - Terms of use & information about cookies